Alu Color Alu Classic Alu Modern Alu Retro Alu Flex ST Breeze ST Flow ST Prime ST Wire ST Wire & ST Breeze
 • Alltid fri frakt!
 • Individuelt tilpasset!
0 kr
inkl. moms & frakt
Du har ikke lagt noe i handlekurven ennå!
Klikk på produkter i menyen for å se vårt utvalg
Vi tilbyr:
 • Høy kvalitet
 • Høy tilgjengelighet
 • Kort produksjonstid
 • Produkter som produseres etter dine mål
 • Helt fraktfri leveranse

Personopplysningpolicy

Räckesbutiken Sweden AB, organisasjonsnummer 899 297 792 («Rekkverkbutikken»,»vi») respekterer din integritet og din rett å ha kontroll over dine personopplysninger.

Våre brukeres tillit er av ytterste betydning for oss, Rekkverkbutikken tar derfor ansvar for å beskytte din integritet. Denne personopplysningpolicy forklarer hvordan vi samler inn og anvender informasjon om våre brukere, og hvordan vi beskytter våre brukeres integritet. Denne personopplysningpolicy beskriver den behandling av personopplysninger som skjer innenfor rammen av Rekkverkbutikken, en tjeneste som tilbys på www.rekkverkbutikken.no. Rekkverkbutikken er ansvarlig for personopplysninger i samsvar med disse vilkår og ansvarer for at behandling skjer i henhold til gjeldende lovgivning. Det er viktig at du leser og forstår vår personopplysningpolicy før du bruker Tjenesten.

All behandling av personopplysninger hos Rekkverkbutikken, skjer i henhold til gjeldende lov om behandling av personopplysninger. Innen EU/EØS gjelder fra og med den 25. mai 2018 den såkalte forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR).

Sentrale begrep

En personopplysning er en opplysning som direkte eller indirekte sammen med andre opplysninger kan knyttes til en fysisk levende person. Eksempel på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, personnummer og e-postadresse. Opplysninger om IP-nummer og om din brukeradferd ved bruk av Tjenesten kan betegnes som personopplysninger.

Behandling av personopplysninger omfatter all håndtering av personopplysninger, eksempelvis innsamling, analysering, registrering og lagring.

Personopplysningsansvarlig er den som alene eller sammen med andre bestemmer formålet og middel for behandlingen av personopplysningene og som ansvarer for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Opplysninger som behandles

De personopplysninger Rekkverkbutikken samler inn og behandler om deg som bruker av Tjenesten er:

 • Namn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Identifikasjonsnummer (personnummer, nnasjonsalt id eller organisationsnummer)
 • Leveringsadresse
 • Kontaktperson, navn och telefonnummer
 • IP-adresse
 • Geografisk informasjon

og andre opplysninger som du eventuelt selv gir innenfor rammen av Tjenesten.

Rekkverkbutikken behøver informasjonen nevnt ovenfor, for å kunne oppfylle avtalen om med deg om å fullføre en bestilling av varer eller tilbudsunderlag. Om du velger å ikke oppgi visse personopplysninger kan dette resultere i at Rekkverkbutikken ikke kan gjennomføre det forespurte produktet eller tjenesten. Viss informasjon innhentes automatisk når du anvender Tjenesten:

 • Informasjon om din anvendelse av Tjenesten, f.eks. hvordan du navigerer i Tjenesten og hvilke sider du har besøkt.
 • Teknisk data om de enheter du anvender for å få tilgang til Tjenesten som, IP adresse, Hardware-type, Operativsystem og webbleser-versjon.
 • Geografisk informasjon.

Formål med behandlingen og juridisk grunnlag

Vi behandler personopplysninger for de formål som angis nedenfor, samt for de eventuelle ytterligere formål som angis ved innsamlingstidspunktet:

 • For å levere Tjenesten og administrere vår avtale med deg, inkludert opprettelse og administrasjon av din bestillingsdokumentasjon (Tilbudsforespørsel).
 • For at du skal kunne bruke Tjenesten, kan vi gi dine personopplysninger til andre leverandører eller underleverandører i den hensikt å gjennomføre en godkjent bestilling.
 • For at vi skal kunne kommunisere med deg via post, telefon, elektronisk kommunikasjon (slik som sms og e-post eller telefon) eller på annet vis, f.eks. ved kontakt via kundeservice, for å sende varsel samt informere deg om våre oppdateringer av Tjenesten og anvendervilkår.
 • For å sikre Tjenestens tekniske funksjonalitet.
 • For å personliggjøre og forbedre din opplevelse av Tjenesten.
 • For å forbedre og utvikle Tjenesten og nye tjenester og produkter, for å kontinuerlig forbedre sikkerheten i våre nettverk og informasjonssystem samt for å analysere din og andre brukeres anvendelse av Tjenesten (f.eks. hvilken mobilenhet eller utststyr du anvender) for å bedre forstå hvordan våre kunder interagerer og anvender Tjenesten.
 • For markedsføringsformål, inkludert markedsføring av våre produkter og tjenester.
 • For å kontrollere, forhindre, utrede eller gjennomføre tiltak i forbindelse med bruk av Tjenesten i strid med brukervilkårene for Tjenesten eller i forbindelse med rettslige tiltak, mistanke om svindel eller potensielle trusler mot Rekkverkbutikken eller andres rettigheter.
 • For å oppfylle rettslig forpliktelse.

Rettslig grunnlag for Rekkverkbutikkens behandling av dine personopplysninger

Nødvendig behandling for å oppfylle avtalen med deg

Rekkverkbutikken behandler dine personopplysninger for å kunne fullføre vår avtale med deg (f.eks. de formål som angis i punktene 1-5 ovenfor).

Nødvendig behandling for formål som berører Rekkverkbutikkens eller tredje parts legitime interesser (interessevurdering)

I de tilfeller behandlingen er nødvendig for formål som berører Rekkverkbutikkens eller tredje parts legitime interesse, kan Rekkverkbutikken behandle sine personopplysninger med støtte av en interessevurdering. Slike interesser omfatter Rekkverkbutikkens kommersielle intresse av å opprettholde en god kunderelasjon med deg, å gi deg informmasjon som er relevant for din anvending av Tjenesten, forbedre og videreutvikle Tjenesten samt marketsføre Rekkverkbutikkens produkter og tjenester (f.eks. for de formål som angis i punktene 3-10 ovenfor). Således betyr ”relevant interesse” vår intresse å bedrive og håndtere vår virksomhet for å muligjøre at vi kan tilby deg en så bra Tjeneste som mulig, samt en bra og sikker brukeropplevelse. Vi kan behandle dine personopplysninger for å beskytte deg (og øvrige kunder, leverandører og samarbeidspartnere) mot bedrageri, inntregning og andre uregelmessigheter ved bruk av våre tjenester og for å sikre at våre Tjenester og systemer er sikre. Når vi behandler dine personopplysninger med støtte av en interessevurdering, sikrer vi at vi tar hensyn til og balanserer behandlingens mulig påvirkning på deg (både positiv og negativ) samt dine interesser og rettigheter under gjeldene personvernlogivning. I de tilfeller du har synspunkter eller invendinger mot vår behandling basert på en interessevurdering, har du når som helst rett til å motsette deg slik behandling. For mer informasjon om dine rettigheter, vennligst se informasjon under rubrikken ”Dien rettigheter og valg” nedenfor.

Behandling som er nødvendig for å fullføre en rettslig forpliktelse

Rekkverkbutikken kan være nødt til å behandle personopplysninger for å kunne fullføre rettslige forpliktelser, f.eks. for bokføring eller som følge av en domstols- eller myndighetsbeslutning (dvs. for det formål som angis i punkt 9).

Det kan forekomme at samme personopplysning behandles for felre formål og/eller med støtte av flere enn en av de rettslige grunner som angsi ovenfor.

Sikkerhet og Overføring av personopplysninger

Overføring av personopplysninger mellom Rekkverkbutikkens koncernselskap

Dine personopplysninger kan bli utlevert til andre selskap for å kunne behandle dine personølige opplysninger uavhengig av hverandre for å presentere informasjon og forbedre din din brukeropplevelse ved bestilling. Eksempel på slike oppgaver kan være kontaktopplysninger og personnummer. Skulle du bli kontaktet av noen av disse selskap, blir du informert om den personopplysningpolicy som gjelder for behandling av opplysninger i dette selskapet. Dette innebærer, som en fortydliggjøring, at du blant annet i leverings- eller betalingsprosedyre kan bli kontaktet direkte av andre selskap for å gjennomføre ditt kjøp.

Overføring av personopplysninger til tredje part

Vi kommer ikke til å dele, selge, overføre eller på annen måte gi ut personopplysninger utover det som angis i dette personopplysningpolicy, om vi ikke er forpliktet i følge lov eller i følge domstolsbeslutning eller om vi har fått din godkjenning til slik utlevering.

Rekkverkbutikken kan utlevere personopplysninger til tredje part, som f.eks. politiet eller annen myndighet, om det gjelder etterforskning av mistanke om kriminalitet eller om vi er forpliktet å gi ut sådan informasjon med støtte i lov eller myndighetsbeslutning.

Rekkverkbutikken kan leie inn eksterne leverandører for å utføre oppgaver for Rekkverkbutikkens regning, f.eks. for å levere IT-tjenester og analyser. Gjennomføringen av disse tjenester kan innebære at Rekkverkbutikkens leverandører, både innen EU/EØS, og utenfor EU/EØS, får tilgang til dine personopplysninger. Disse leverandører behandler personopplysninger for vår regning i samsvar med skriftlige databehandleravtaler og våre instruksjoner. Databehandler som får tilgang til dine personopplysninger (f.eks. Når vi anvender tredje part, slik som Svea Finans, for å innhente kredittopplysninger ved fakturabetaling eller lagre informasjon på en server), har ikke rett til å bruke dine personopplysninger for andre formål enn de formål som angis i denne personopplysningpolicy, men vil primært brukes i den grad det er nødvendig for å levere Tjensten.

Overføring av personopplysninger til tredje land

Rekkverkbutikken samarbeider kun med partnere som behandler personopplysninger innn EUS/EØS. I det tilfelle Rekkverkbutikken veleger å leie inn leverandører utenfor EU/EØS, f.eks. Cloud-tjenesteleverandører, kommer Rekkverkbutikken i det tilfellet ta spesielle forholdsregler, slik som signering av avtaler som inkluderer standardiserte modelklausuler for dataoverføring som har vblitt vedtatt av EU-kommisjonen og som finnes tilgjengelig på EU-kommisjonens wep-plass eller foretak som opprettholder samme vern som i EU/EØS ved å f.eks. ha sluttet seg til s.k.Privacy Shield avtalen mellom EU og USA.

Sikkerhet for beskyttelse av personopplysninger

Rekkverkbutikken verner om din integritet og om et høyt sikerhetsnivå for dine personopplysninger. Rekkverkbutikken har gjennomført passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger fra uautorisert tilgang, endring, spredning eller ødeleggelse. All behandling av dine personopplysninger skjer strikt konfidensielt.

Lagring og sletting av personopplysninger

Behandlingen skjer i henhold til gjeldende lovgivning og innebærer at personopplysninger ikke får lagres i en lengre tid enn hva som er nødvendig med hensyn til formålene med behandlingen. Dette innebærer rent praktisk at informasjon plukkes ut og slettes når de ikke lengre er aktuelle for analyser eller for de formål som de er samlet inn for. Viss informasjon kan beholdes lengre, da dette kreves på grunn av andre rettslige krav som f.eks. bokføringsloven.

Samme personopplysning kan lagres på flere ulike sted for ulike formål. Dette kan innebære at en opplysning som er fjernet fra et system for at den ikke lenger er nødvendig, kan ligge lagret i et annet system der den er lagret med støtte av en annen rettslig grunn eller for et annet formål der personopplysninger fortsatt kreves.

Dine rettigheter og valg

Når det gjelder behandling av dine personopplysninger har du en rekke rettigheter i henhold til gjeldende loom databeskyttelse. For å utøve dine rettigheter er du velkommen til å ta kontakt med Rekkverkbutikken via den kontaktinformasjon som angis i slutten av denne Personopplysningpolicy.

Rett til tilgang

Du har rett til å begjære og få bekreftet på om Rekkverkbutikken behandler personopplysninger om deg. Om Rekkverkbutikken behandler personopplysninger om deg, har du rett til kostnadsfritt å få informasjon om behandlingen samt en kopi av de personopplysninger som er under behandling. For eventuelle ytterligere kopier har Rekkverkbutikken rett til å ta ut en rimelig avgift basert på Rekkverkbutikkens administrative kostnader for slike kopier. Om begjæringen er åpenbart ubegrunnet og urimelig får Rekkverkbutikken, i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, ta ut en rimelig avgift for en slik begjæring eller nekte å imøtegå en slik forespørsel.

Rett til rettelse av feilaktig personopplysninger

Du har rett til å uten fordrøyelse, få rettet feilaktige personopplysninger om deg. Avhengig på formålet med behandlingen, har du også rett til å komplettere ufulstendige personopplysninger.

Rett til sletting (”Retten å bli glemt”)

Du har i visse tilfeller rett til å få dine personopplysninger slettet, f.eks.

 • Om personopplysningene ikke lengre er nødvendige for de formål som de er smalet inn for.
 • Om du har invendinger mot behandling som grunner seg interessevrudering og det savnes berettiget grunn for behandlingen som veier tyngre.
 • Om personopplysningene er behandlet på et ulovlig vis eller de må slettes p.g.a. rettslig forpliktelse.

Retten til sletting gjelder dog ikke i visse fall, f.eks. om behandlingen er nødvendig for at Rekkverkbutikken skal oppfylle en rettslig forpliktelse eller for at Rekkverkbutikken skal kunne fastsette, kreve eller forsvare juridiske krav.

Rett til begrensning

Du har i visse fall rett til å begjære at Rekkverkbutikken begrenser behandlingen av dine personopplysninger, f.eks. om du ikke anser at personopplysningene er korrekte slik at Rekkverkbutikken får tid til å kontrollere dette, om behandlingen er ulovlig og du ikke vil at vi sletter opplysningene, om Rekkverkbutikken ikke lenger behøver opplysningen, men du behøver dem for rettslige forpliktelser eller om du invender mot Rekkverkbutikkens behandling med støtte av en intressevurdering i avvente på kontroll av om Rekkverkbutikkens eller tredje parts legitime grunner skal veie tyngre enn dine legitime grunner.

Rett til å gjøre invendinger

Du har rett til når som helst å gjøre invendinger mot behandling av dine personopplysninger som grunner seg i en interessevurdering, inkludert profilering. Rekkverkbutikken får ikke fortsette å behandle sådane personopplysninger med mindre Rekkverkbutrikken ikke kan presentere overbevisende legitime grunner for sådan behandling som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Rekkverkbutikken får imidlertid fortsette behandlingen for fastsettelse, utøvende eller forsvar av rettslige krav.

Rett til å sende inn klage til Datatilsynet

Om du anser at dine rettigheter ikke respekteres av oss får du gjerne kontakte oss og du har også rett til å levere inn en klage til Datatilsynet.

Cookies

Når du besøker vår hjemmeside anvender vi oss av cookies og lignende sporingsteknikker. Les mer om hvordan vi anvender cookies og lignende i vår Cookiespolicy.

Linker til andre webbplasser og sosiale plug-ins

I de tilfeller Tjenesten refererer (linker) til en webbplass eller material, som tilhører tredje part, er sådan referanse bare ment som en tjeneste for anvenderen og Rekkverkbutikken fraskriver seg alt ansvar for den og dets eventuelle personopplysningsbehandling.

I Tjenesten kan du iblant tilbys å dele informasjon fra Tjenesten på sosiale mediser, som f.eks. Facebook eller Twitter, via en implementert sosial plug-in (som f.eks. en liker-knapp). Vi har ikke noen inflytelse over den informasjon som sosiale medier samler inn med hjelp av disse plug-ins om du velger å anvende de. Vi oppfordrer deg derfor å holde deg informert om hensikten med og omfatningen av, innsamlingen av informasjon som skjer via sosiale plug-ins.

Endringer i personopplysningpolicy

Om vi gjør endringer i denne personopplysningpolicy kommer vi å varsle deg ved å sende en p-post samt å publisere den oppdaterte versjonen her: www.rekkverkbutikken.no/personopplysningpolicy.

Juridiske valg og tvisteløsning

Behanlingen av dine personopplysninger i følge denne personopplysningpolicy og din anvending av Tjenesten skal tolkes i henhold til Norsk lovgivning. Tvister skal avgjøres av norsk domstol om ikke annet følger av tvungen lov.

Kontaktopplysninger

For ytterligere informasjon om personopplysningshåndtering eller om du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på:

Rekkverkbutikken.no

Räckesbutiken Sweden AB
Åkerslundsgatan 10
262 73 Ängelholm
Sverige

E-postadress: info@rekkverkbutikken.no
Telefonnummer: 85 23 06 40

Denne personopplysningpolicy gjelder fra og med 2018-05-25