Alu Color Alu Classic Alu Modern Alu Retro Alu Flex ST Breeze ST Flow ST Prime ST Wire ST Wire & ST Breeze
  • Alltid fri frakt!
  • Individuelt tilpasset!
0 kr
inkl. moms & frakt
Du har ikke lagt noe i handlekurven ennå!
Klikk på produkter i menyen for å se vårt utvalg
Vi tilbyr:
  • Høy kvalitet
  • Høy tilgjengelighet
  • Kort produksjonstid
  • Produkter som produseres etter dine mål
  • Helt fraktfri leveranse

Kjøpsvilkår

Vilkårene nedenfor gjelder mellom kunden og Rekkverkbutikken Norge (Org: 899 297 792)

Kjøp og pris

Kjøp

Når en bestilling gjøres inngås en avtale om kjøp imellom kunde og Rekkverkbutikken. En ordrebekreftelse skapes å sendes automatisk til den e-postadressen som angis ved bestilling. Rekkverkbutikken inngår ikke avtaler med personer som er under 18 år og i det tilfelle(t) en slik ordre skulle legges vil denne makuleres automatisk. Vi reserverer oss retten til å avise en ordre.

Pris

Samtlige priser på rekkverkbutikken.no vises inkl. MVA. Vi reserverer oss retten til å justere våre priser om mva-satsen endres. Ingen avgifter, som ikke tydlig presenteres i sammenheng med bestilling, tilkommer. Vi reserverer oss retten til å justere prisen på en ordre i det tilfelle alvorlige programmeringstekniske feil oppstår. I tilfelle dette oppstår har kunden full og umiddelbar rettighet til å heve kjøpet. Prisen kan også endres av eksterne omstendigheter som Rekkverkbutikken ikke kan påvirke, for.eks. betydelig endrede råvarepriser, valutaforandringer eller fraktpriser.

Betaling

Faktura

Ved betaling med faktura samarbeider vi med Svea Finans NUF. For å betale med faktura må du angi ditt personnummer eller organisasjonsnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger. Samtlige faktura er overdratt til Svea Finans NUF sin eiendom, og befriende betaling skal kun skje til Svea Finans NUF. Fakturaens betalingsvilkår er 30 dager. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

I tilfelle kreditt nektes ved kjøp finns muligheten å istedet betale med kredittkort.

Selger har salgspant (eiendomsrett) i de leverte varene inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er fullt betalt, jf. Lov om pant §§ 3-14- 3-22.

Delbetaling, rentefritt i opp til 12 måneder, for privatpersoner

Svea Finans tilbyr deg, etter godkjent kredittsjekk som skjer etter at du har opplyst om fødsel og personnummer i kassen, å opprette en kontokreditt avtale med de villkår som framgår av den alminnelige vedlagte kontoavtalen.

For å få innvilget kontokreditten kreves det at du skriver under avtalen Svea Finans sender deg og returnerer den til Svea innen 8 dager. Dersom du ikke gjør dette har kontoavtalen ikke blitt inngått, og du vil få tilsendt en faktura på hele beløpet med forfall innen 14 dager. Svea vil også påføre rente på denne faktura ( ifølge gjeldende prisliste) for tiden mellom leveransen og forfall på fakturaen. En kontoavtale innebærer at du får kreditt som du kan bruke til kjøp hos Svea sine tilknyttede levrandører. For hvert tilfelle du betaler Svea,kan du disponere motsvarende tilgjengelige ledig kreditt til andre innkjøp i den tid kontokreditt avtalen gjelder. Kontokreditt tilbudet gjelder det beløpet som angis i kontoavtalen.

Kreditten velges ved å krysse av det alternativet som passer deg best. Du bekrefter at kreditten vil bli betjent i henhold til avtalen.
Dette innebærer at du hver måned må betale minst det beløpet som fremgår av det valget du har gjort. Du kan selvsagt betale mer enn minimumsbeløpet eller innfri hele kreditten uten at det påløper noen ekstra kostnad.

Dersom du utnytter kontokreditten for andre kjøp, for at kreditten skal være sluttbetalt i henhold til den avtalte kredittiden, vill minimumsbeløpet å betale økes. Jo høyere trekk du har på kreditten desto høyere minimumsbeløp får du å betale.
Dersom du ønsker samme minimumsbeløp å betale kan du kontake Svea og søke om forlenget kredittid.
Av datatekniske grunner kommer Svea, dersom du utnytter kontokreditten til flere kjøp, å fakturere deg separat for de ulike kjøpene. Du slipper selvsagt å betale fakturagebyr for mer enn en faktura per måned.

Les mer om de allmenne villkårene på www.svea.com/no/nb/bedrift/betalingslosninger/netthandel/kontovilkar/

Refunderinger

I de fall kunden har rett til refundering gjøres dette innen 30 dager fra da vi mottok kundens beskjed.

Levering

Vi har fri frakt for alle leveranser innen Norge.

På ordrebekreftelsen fremgår den leveringsadressen som varene vil sendes til. Om man i ettertid vil endre leveringsadressen vil en identitetskontroll gjennomføres før leveringsadressen kan endres. I disse tilfeller kan utleveringstiden påvirkes.

Standardproduksjon

På ordrebekreftelsen fremgår estimert dato når varene forlater fabrikken.
Denne datoen er foreløpig og kan bli endret, noe som da vil bli varslet.

Ekspressproduksjon

På ordrebekreftelsen fremgår dato når varene forlater fabrikken. Denne datoen er fast. Skulle det oppstå forsinkelse, så tilbakebetales/krediteres eventuell avgift for ekspress-produksjon. Ingen ytterligere kompensasjon kan kreves av kunde for kostnader som oppstår på grunn av forsinkelsen.

I forbindelse med at varene overlates til transportøren mottar kunden en beskjed via e-post inklusive sporingslink. I forbindelse med leveranse tar transportøren kontakt med kunde for å avtale tidsrom for leveranse. Alle leveranser skjer på dagtid. Rekkverkbutikken kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser hos transportøren.

Alla leveranser gjøres fram til leveringsadressen, på kjørbar vei. Om levering skal skje til leilighetsbygg leveres varene til porten.

Ved levering av erstattningsvarer ved reklamasjon kan framgangsmåten være annerledes avhengig av transportmåte som er mest egnet for den aktuelle leveransen.

Ved levering skal varene inspiseres nøye av mottaker før signering. Om synlige skader finnes, på emballasje, eller på varene skal dette noteres på fraktseddelen før denne signeres. Transportøren stiller ikke av gods uten kvittering hvilket innebærer at mottaker er ansvarlig for at noen tar imot leveransen og signerer for godset.

Om kunden ikke er på plass ved avlasting vill kunden bli debitert for eventuelle kostnader som oppstår.

Ved levering til skjærgårdsøy levererer transportøren til nærmeste kajplass med adresse på fastlandet der mottaker får ta imot godset.

Til firmaer levererer vi med vilkår: DAP 020 ”Fritt ulosset angitt destinasjonsplass”

Leveringstid

Leveringstiden på vare produkter varierer avhengig av sesong, ordrepågang, samt på valg av produkt. På Rekkverkbutikken.no presenteres aktuelle tider for utlevering på respektive produktside. Kombinerer man produkter med ulike utleveringstider i en ordre gjelder den lengste angitte tiden hvilket også spesifiseres i kassen før bestilling. Normalt varierer våre leveringstider mellom en og åtte uker.

I de tilfeller der lovet leveringstid ikke kan holdes og kunden ikke aksepterer den nye leveringstiden har kunden rett til og heve kjøpet.

Transportskader

Om en transportskade oppdages i samband med levering ønsker vi at dette rapporteres på plass til transportøren ved en notering på fraktseddelen før denne kvitteres. Deretter fyller kunden i vårt reklamasjonsformulær på https://www.rekkverkbutikken.no/kundeservice/reklamasjon.

Om skjulte skader oppdages skal disse også rapporteres til oss på samme måte. Vi ønsker at kunden gjør denne rapporteringen til oss innen syv arbeidsdager fra mottakelse. Med anledning av dette er det viktig at leveransen inspiseres og at emballasjen tas av direkte ved mottakelse.

I det tilfeller skade har oppstått får kunden under ingen omstendigheter bruke eller montere produktet men skal ta kontakt med Rekkverkbutikken omgående. All emballasje skal spares slik at skaden kan besiktes. Vi setter pris på om skaden fotodokumenteres. Avhengig av skadens omfattelse sender vi enten en ny vare eller ser til at en annen løsning ordnes.

Angrerett, reklamasjon & garanti

Angrerett

Ifølge de salgsbetingelser som gjelder for forbrukerkjøp av varer over internett har forbruker som regel angrerett. Refererer distansavtalen en vare som spesialtilpasses etter forbrukerens instruksjoner, får forbruker og næringsdrivende avtale om frafallende angrerett. Ved å gjøre en bestilling og akseptere disse vilkår godkjenner forbruker at angreretten ikke gjelder. Angreretten gjelder ikke firmakunder.

Garanti

Vi har 1 års garanti på varer med produksjonsfeil. Ved feil som dekkes av garantien skal varen repareres eller byttes ut. I de tilfeller garantiærender rapporteres og ingen feil kan konstateres må vi debitere kunden de kostnader som kan oppstå. Dette gjelder også om kunden selv har årsaket skaden i samband med håndtering eller på grunn av feilaktig montering. Kundens faktura gjelder som garantibevis.

Riper, merker og andre mindre defekter bedømmes på normal betraktningsavstand.

For glass bruker vi Glassbransjeforbundets vilkår ved reklamasjoner. Glass inneholder spenninger som kan årsake sprekker ved uvarsom håndtering og ved hastige temperaturskiftninger. Ingen garanti gjelder for dette.

Garanti på treprodukter og andre levende materialer gis ikke for feil som sprekker, kvister, sevje eller fargeskiftinger.

Reklamasjon

Om kunden viser at feil på varen finnes, påtar Rekkverkbutikken seg til, om kunden ønsker, å se til at varen repareres eller byttes ut. I de tilfeller en vare byttes ut, må kunden, etter anmodning, se til at det feilaktige produktet returneres til Rekkverbutikken. Rekkverkbutikken erstatter kunden for eventueller kostnader i samband med returen av en godkjent reklamasjon.

Reklamasjon kan ikke gjøres for feil i bestillingsunderlaget, som for eks. feilaktig angitte mål eller for skader som oppstår ved monteringen. Om det ved montering oppdages at feilaktige mål er angitt, anbefaler vi at Rekkverkbutikken kontaktes for forslag til løsning.

Skjulte feil og skader skal reklameres av kjøperen før bruk og montering av produktene om feilen ikke er av en slik art at den ikke kunne oppdages før montering eller bruk. Vi ønsker at kunden sender reklamasjonen innen 7 arbeidsdager fra det at varene ble levert. Ved alle typer av feil og skader setter vi pris på og anbefaler at de fotodokumenteres. Deretter fyller kunden i vårt reklamasjonsformulær på https://www.rekkverkbutikken.no/kundeservice/reklamasjon.

For reklamasjoner av garantifeil, se rubrikken ”Garanti”.

Skulle noe av de leverte produktene være feilaktige, avvike fra følgeseddelen i antall eller mål, skal kunden kontakte Rekkverkbutikken så fort som mulig. Disse feilaktige varene får ikke monteres eller tilpasses av kunden uten at dette på forhånd er godkjent av Rekkverkbutikken. En slik godkjennelse gis alltid i skriftlig form. I de tilfeller der slike varer monteres, eller anpasses av kunden, anses kunden ha godkjent varene og leveransen.

For foretak og andre virksomheter som ikke betegnes som konsument gjelder den svenske kjøpslov (1990:931). I disse tilfeller kan den sammenlagte økonomiske skade i forbindelse med reklamasjon ikke overstige verdien på de produkter som kunden har kjøpt.

Tvist

Vi vil følge Forbrukerrådets anbefalinger ved eventuell tvist.

Toleranser

Målene som kunden angir i samband med bestilling angis, i de fleste tilfeller, i millimeter. Vi forsøker være så nøye som mulig i produksjonsprosessen for og holde disse mål. Vi reserverer oss for toleransenivåer +/-3 mm, høyde og lengdemål, for samtlige produkter. Innen denne marginal kan varen ikke reklameres.

Sekretess, sikkerhet & cookies

Sekretess

Ifølge loven om personopplysninger får ingen registrering av personuppgifter skje uten personens samtykke. Når en bestilling gjøres godkjenner kunden at Rekkverkbutikken lagrer de opplysninger som behøves for å kunne ekspedere bestillingen og som angis av kunden. Opplysningene kan gis til en tredje part, for håndtering av administrasjon av bestilling, levering eller betaling, såsom betalingsleverandør eller transportør.

Kunden kan begjære et registerutdrag for å kontrollere hvilken informasjon som finns lagret og kan deretter begjære endringer og/eller rettelse. Kunden kan også begjære å få sine opplysninger slettet.

Rekkverkbutikken gir ikke ut personopplysninger annet enn hva som er angitt ovenfor, uten godkjennelse eller innsendt skriftlig begjæring fra kunden.

I samband med, og under håndtering av bestillingen, sendes e-post relatert til bestillingen. Rekkverkbutikken kan også komme til å sende annen informasjon, nyhetsbrev eller tilbud til kunder. Ved alle utsendelser av nyheter, informasjon og tilbud finns link i e-posten for avregistrering. Slik gjøres avregistrering uten krav på innlogging eller annet.

Cookies

En cookie er en liten datafil som lagres av din webleser på din data. Cookies brukes for å muliggjøre bestillinger fra vår webside, samt for å analysere besøksstatistikk.

Det er mulig å stenge av lagringen av cookies via innstillinger i webleseren. Ved å stenge av cookis vil det dog bety at det ikke er mulig å gjøre en bestilling via Rekkverkbutikken.no